PHẬT HỌC

ĐẤNG TẠO HÓA TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA

DẪN NHẬP Vũ trụ sinh ra từ đâu? Con người và các loài sinh vật ra đời, tồn tại và phát triển theo quy luật…

PHÁP KHÔNG

Trong hệ thống giáo lý của Đức Phật, “Pháp không” được giảng thuyết trong các bộ kinh Đại thừa, chủ yếu là trong kinh Ma Ha…

THÔNG TIN CHUNG

TỌA ĐÀM NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT – XUÂN…

Kính thưa toàn thể quý vị kính mến! Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị…

KHOA HỌC

BÍ MẬT TỒN TẠI CỦA SỰ SỐNG TRONG TỰ NHIÊN

Trong tự nhiên, sự sống được tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác dưới hình thức bảo tồn của đa dạng sinh…

BÍ MẬT CỦA Ý THỨC CON NGƯỜI

Trong cuộc sống đời thường, ý thức được biết đến như là sự hiểu biết, năng lực tư duy và khả năng sáng tạo của…

TRIẾT HỌC

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO

Phật giáo là một tôn giáo nhập thế tích cực dựa trên nền tảng triết lý khoa học chặt chẽ. Trải qua hàng nghìn năm…